"Modlitwa przedszkolaka"

Dzieckiem Bożym jestem ja, Patrzy na mnie Bóg każdego dnia. Wszystko widzi: uśmiech, łzy i moje złe zamiary, Ale ja wiem, że mnie kocha bez miary.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Rekrutacja trwa!

Zapraszamy wszystkich do zapisania swoich dzieci do naszego Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach, Bulowicach oraz w Brzeszczach.
Oferujemy:
- miłą, rodzinną atmosferę,
- bardzo niskie czesne- tylko 150 zł miesięcznie,
- zajęcia prowadzone przez świetnie wyszkoloną kadrę pedagogiczną,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, religii oraz zajęcia z logopedą,
- cykliczne zajęcia prowadzone w ramach projektów edukacyjnych m.in. "Kuchcikowo", "Fizyka dla smyka", warsztaty plastyczne oraz techniczne,
- liczne wyjścia oraz wyjazdy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola!

 

Nasze przedszkole - obok realizacji podstawowego programu zatwierdzonego przez MEN – uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich, uczy miłości Ojczyzny.  Dbamy o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zależy nam, by wychować człowieka uczciwego, dobrego, szanującego siebie i innych, dla którego najwyższą wartością będzie zawsze Bóg.

 

  • Przedszkole KętyPlacówka Kęty
  • Przedszkole BulowicePlacówka Bulowice
  • Przedszkole BrzeszczeNiepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Brzeszczach

Proboszcz Parafii Św.Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

 

„Pragniemy, aby każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola poznało dobro, prawdę, miłość i piękno oraz stało się współuczestnikiem przeżywania tych wartości w otaczającym środowisku.

 

Tworzymy rodzinną atmosferę w naszym przedszkolu, aby dzieci czuły się w nim kochane, bezpieczne i radosne.

 

Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

 

Inspirujemy dzieci do potencjalnych działań twórczych stwarzając okazje do uzewnętrznienia swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu,śpiewie i różnych formach teatralnych.

 

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom ich wszechstronny rozwój w duchu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich”
Współpraca

Przedszkole Kęty, Przedszkole Bulowice, Przedszkole Brzeszcze, Przedszkole