"Modlitwa przedszkolaka"

Dzieckiem Bożym jestem ja, Patrzy na mnie Bóg każdego dnia. Wszystko widzi: uśmiech, łzy i moje złe zamiary, Ale ja wiem, że mnie kocha bez miary.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Poszukiwany pracownik!

Nasze Przedszkole w Bulowicach poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin, miłą atmosferę oraz możliwość rozwoju. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie w przedszkolu w Kętach przy ul. Mickiewicza 6 oraz pod numerem telefonu 338451616. Zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego w przedszkolu oraz na adres e-mailowy biuro@przedszkoledzieciatkajezus.pl. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Drodzy Rodzice przedszkolaków z Kęt

Numer telefonu do kontaktu nauczyciel-rodzic : 502122303

 

Selektywna zbiórka baterii – poprzez tę zbiórkę chcemy kształtować świadomość ekologiczną u dzieci. Zachęcamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w obu akcjach. Dbajmy o nasze środowisko!

 

Zakręcona akcja – na korytarzu w przedszkolu w Kętach znajduje się pojemnik na plastikowe zakrętki, są one przekazywane do firmy recyklingowej, a uzyskane tą drogą środki przeznaczane na leczenie ciężko chorych dzieci.

 

Nasze przedszkole - obok realizacji podstawowego programu zatwierdzonego przez MEN – uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich, uczy miłości Ojczyzny.  Dbamy o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zależy nam, by wychować człowieka uczciwego, dobrego, szanującego siebie i innych, dla którego najwyższą wartością będzie zawsze Bóg.

 

  • Przedszkole KętyPlacówka Kęty
  • Przedszkole BulowicePlacówka Bulowice
  • Przedszkole BrzeszczeNiepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Brzeszczach

Proboszcz Parafii Św.Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

 

„Pragniemy, aby każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola poznało dobro, prawdę, miłość i piękno oraz stało się współuczestnikiem przeżywania tych wartości w otaczającym środowisku.

 

Tworzymy rodzinną atmosferę w naszym przedszkolu, aby dzieci czuły się w nim kochane, bezpieczne i radosne.

 

Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

 

Inspirujemy dzieci do potencjalnych działań twórczych stwarzając okazje do uzewnętrznienia swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu,śpiewie i różnych formach teatralnych.

 

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom ich wszechstronny rozwój w duchu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich”
Współpraca

Przedszkole Kęty, Przedszkole Bulowice, Przedszkole Brzeszcze, Przedszkole